BEN Woning

De Bijna Energie Neutrale woning gebruikt bijna geen of zeer weinig energie voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water.

Door de hoge Rc-waardes van onze bouwcomponenten ( Rc= 7 m²K/W ) en gebruik te maken van een zeer efficiënte warmteterugwinning gaat er praktisch geen energie verloren, waardoor de woningen gebouwd met iXpando bijdraagt aan de eisen waaraan alle woningen in 2020 moeten voldoen.

Door voorts onder andere de benodigde energie te halen uit de zon ( die is immers gratis ) of uit andere hernieuwbare energiebronnen voldoet een BEN woning al snel aan de gestelde eisen. Daarnaast  is ook het toepassen van een PV-installatie, al dan niet gecombineerd met een luchtwarmtepomp, een mogelijkheid om aan de gestelde eisen te voldoen.

Scroll naar top