Houtskeletbouw aanbouw

Door gebruik te maken van de houtskeletbouwelementen van iXpando bent u veel sneller in staat om uw gedroomde aanbouw te realiseren.

Behoudens de voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van een fundering of het slopen van een bestaande aanbouw, gaat bouwen met houtskeletbouw veel sneller dan bouwen met een traditioneel gemetselde bouwmethode. U heeft dus veel minder lang stof en rommel rondom uw woning en kunt veel sneller beschikken over uw gewenste aanbouw.

Het plaatsen van het casco van een aanbouw is doorgaans te realiseren binnen een dag. Dat betekent dat al na 1 dag kan worden gestart met het afbouwen van het houtskeletbouw casco van uw aanbouw.
De doorlooptijd van een aanbouw welke wordt gebouwd met een houtskeletbouw systeem zal daardoor aanmerkelijk korter zijn dan wanneer er wordt gebouwd met betonblokken en metselstenen.
Doordat de door iXpando toegepaste houtskeletbouwelementen een hoge isolatiewaarde bezitten en een goede luchtdichting is het houtskeletbouwsysteem van iXpando ook zeer goed in te zetten bij het renoveren en energetisch opwaarderen van woningen.
Door de hoge isolatiewaardes kan het in sommige situaties voorkomen dat u ten aanzien van uw stookkosten bijna niet merkt dat u een aanbouw aan uw huis heeft gebouwd. Ook dat is een groot voordeel van het bouwen met een van de hardst groeiende moderne bouwmethodes van Nederland.

Doordat een houtskeletbouw systeem veel minder weegt dan een traditioneel systeem zal er ook een minder zware fundering nodig zijn. Dat kan in dichtbevolkte gebieden met weinig mogelijkheid tot het inzetten van zwaarder materieel, een grote uitkomst zijn. Er kan immers met veel minder en kleiner materieel worden gebouwd achter uw bestaande woonhuis.

Ook wanneer er een mantelzorgaanbouw achter uw woonhuis noodzakelijk is maakt het houtskeletbouwsysteem van iXpando het verschil. Kortere voorbereidingstijd, korte bouwtijd en minder overlast zijn vaak de factoren waarbij het houtskeletbouwsysteem van iXpando het verschil maakt.

Scroll naar top